Your personal invitation from Stibbe
Stibbe
Read in browser
Stibbe
 
People Expertise news
 
Careers CSR Locations Contact us
Stibbe
Uitnodiging
Symposium "Van Stint tot Fipronil: een schadefonds
voor gedupeerden van voortvarend overheidsingrijpen in crisissituaties"

Donderdag 7 november 2019, 14.00 uur
Anno 2019 verwachten burgers dat de overheid waakt over hun gezondheid en veiligheid. De overheid moet burgers waarschuwen voor gevaren en zij moet ongevallen en rampen voorkomen door adequaat toezicht en voortvarend ingrijpen. Dat doet de overheid dan ook regelmatig. Bekende recente voorbeelden zijn het waarschuwen voor met Fipronil besmette eieren en het van de weg halen van de Stint na het dramatische ongeval in Oss.

Vaak grijpt de overheid in als er nog veel onduidelijkheid heerst over de werkelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's. Met het adagium 'beter voorkomen dan genezen' is dat te verdedigen, maar wat als achteraf blijkt dat met een kanon op een mug (of op de verkeerde beer) is geschoten? De producent van bijvoorbeeld eieren of de fabrikant van de Stint en hun afnemers kunnen proberen de schade te verhalen op de overheid, maar voor overheidsaansprakelijkheid moet aan vele vereisten zijn voldaan. De weg naar overheidsaansprakelijkheid is bovendien lang en kostbaar.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de OVV, vindt dat onschuldige gedupeerden in zo'n geval een beroep moeten kunnen doen op een schadefonds dat zich ruimhartig opstelt. Kan een schadefonds inderdaad uitkomst bieden voor dit soort gevallen en zo ja, wanneer is een schadefonds een geschikt instrument? Wie moet het initiatief nemen voor zo'n schadefonds en welke criteria en procedures zouden moeten gelden voor een uitkering uit zo’n fonds?


Graag nodigen wij u uit om onze gast te zijn tijdens het symposium "Van Stint tot Fipronil: een schadefonds voor gedupeerden van voortvarend overheidsingrijpen in crisissituaties" op donderdag 7 november 
van 14.30 tot 17.00 uur op ons kantoor in Amsterdam. De ontvangst vindt plaats vanaf 14.00 uur en het verdere programma treft u hieronder aan. U kunt deze bijeenkomst in uw agenda zetten door middel van het agenda-icoon bovenaan de uitnodiging. 

U kunt zich aanmelden via onderstaande groene registratiebutton. Klik hier om de uitnodiging door te sturen aan een collega voor wie dit symposium ook relevant is.

Wij zien van harte uit naar uw komst op donderdag 7 november a.s.

Met vriendelijke groet,

Tijn Kortmann
Wouter den Hollander
KLIK HIER OM U AAN OF AF TE MELDEN VOOR DONDERDAG 7 NOVEMBER 2019
 
 
Programma
14.00 - 14.30 Ontvangst
14.30 - 14.35
Opening dagvoorzitter
Wouter den Hollander (Stibbe) 
14.35 - 14.50
Veiligheid & overheidsoptreden
prof. mr. Pieter van Vollenhoven (Stichting Maatschappij & Veiligheid)
14.50 - 15.20
Het schadefonds Van Vollenhoven
Tijn Kortmann (Stibbe/UU) 
15.20 - 15.50
Pauze
15.50 - 16.45
Paneldiscussie met de zaal
Janet van de Bunt (adviseur en onderzoeker) 
Monique de Groot (Schadefonds geweldsmisdrijven)
Berthy van den Broek (Commissie afwikkeling mijnbouwschade Groningen)
Edwin Renzen (Stint Urban Mobility) 
16.45 - 17.00
Afsluiting dagvoorzitter
Wouter den Hollander (Stibbe)
17.00 - 19.00 Borrel
 
Locatie
Stibbe
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam
www.stibbe.com
Route
 
Contact
  Stephanie Rimmelzwaan
Event Coordinator
>  stephanie.rimmelzwaan@stibbe.com
T +31 20 546 04 93
 
 
 
Twitter   Blogger   Linkedin